Germany - Austria - Switzerland

Nostrifikacija za liječnike

Informirajte se o postupku nostrifikacije liječnika i/ili specijalista.

1. Općenito

Prije nego što počnete školovati se za liječnika opće prakse ili liječnika specijalista ili započnete samostalni medicinski rad u Austriji, morate ispuniti zakonske opće uvjete, kako je navedeno pod točkom 2, i posebne uvjete opisane u točki 3 za obavljanje vaše profesije ispunjavati I biti upisan u popis liječnika koji vodi Austrijska liječnička komora.

Upis u popis liječnika moguć je samo ako stvarno radite kao liječnik u Austriji. Zahtjev za upis potrebno je podnijeti prije početka liječničkog rada.

Ako trenutačno ne želite raditi kao liječnik u Austriji, već samo želite da se vaše medicinsko obrazovanje prizna u državi EGP-a ili Švicarskoj, možete podnijeti zahtjev za priznavanje stručne kvalifikacije EGP-a u skladu s odjeljkom 28 Medicinskog zakona iz 1998. (ÄrzteG 1998) BGBl I 1998/ 169 s izmjenama i dopunama Saveznim novinama I 2021/172.

Za više informacija o tome kako se prijaviti, obratite se timu za međunarodne poslove Austrijskog liječničkog zbora (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pogledajte podatke za kontakt pod 8.). Nakon priznavanja, od Austrijskog liječničkog zbora dobit ćete potvrdu da je vaša stručna kvalifikacija priznata u Austriji.

Informacije o medicinskoj djelatnosti u okviru slobode pružanja usluga u skladu s člankom 7. Direktive 2005/36/EZ ili u skladu s člankom 37. Zakona o medicini iz 1998. nalaze se pod točkom 5.

2. Opći uvjeti za obavljanje zanimanja

Za obavljanje liječničke profesije kao liječnik na obuci za liječnika opće prakse ili specijalista (liječnik interne medicine), kao liječnik opće prakse ili kao specijalist – morate se upisati u popis liječnika koji vodi Austrijska liječnička komora i sljedeće opće zahtjeve u skladu s Odjeljkom 4 (2) Medicinskog zakona iz 1998

 • Sposobnost djelovanja u svim pitanjima koja se odnose na stručnu praksu
 • Vjerodostojnost potrebna za obavljanje profesionalnih dužnosti
 • Zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje profesionalnih dužnosti
 • Dovoljno poznavanje njemačkog jezika, kao i
 • zakonito boravište s kojim je povezano pravo na obavljanje samostalne djelatnosti ili zaposlenja,

kao i posebne zahtjeve prema § 4 Abs 3 ÄrzteG 1998 (vidi 3.).

Popis dokaza koji se podnose za opće i posebne uvjete nalazi se pod točkom 4.

3. Posebni uvjeti za obavljanje zanimanja (uvjeti za medicinsku spremu)

Prije nego počnete raditi u Austriji – bilo kao domaći liječnik, liječnik opće prakse ili specijalist – morate se prijaviti u Austrijskoj upisati se u popis liječnika koji vodi Liječnička komora (vidi 4.) i ispuniti opće uvjete prema Odjeljku 4. stavku 2. Zakona o medicini iz 1998. (vidi 2.) i sljedeće posebne zahtjeve prema Odjeljku 4. stavku. 3 Medicinski zakon iz 1998.:

3.1. Obrazovanje završeno unutar EEA ili Švicarske

Ako ste završili medicinsku izobrazbu unutar EGP-a ili Švicarske, sljedeći dokaz o osnovnoj izobrazbi (vidi 3.1.1) i, ako je relevantno, osposobljavanje za liječnika opće prakse (vidi 3.1.2.) i/ili specijalista (vidi 3.1.3.):

3.1.1. Rad kao liječnik pripravnik (doctor in training)

Za prijem u radni odnos doktora pripravnika potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

 • doktorat medicine stečen ili nostrificiran na austrijskom sveučilištu ili,
 • dokaz o osposobljavanju koji je izdala zemlja EGP-a ili Švicarska za osnovno medicinsko osposobljavanje u skladu s Prilogom V. br. 5.1.1. Direktive 2005/36/EZ
  • odnosno dokaz o završenom studiju medicine i sve dodatne dokumente u prilogu V, broj 5.1.1. navedeni certifikat(i) i
  • potvrda koju je izdalo nadležno tijelo zemlje osposobljavanja kojom se potvrđuje EU sukladnost završenog osposobljavanja u skladu s člankom 24. Direktive ili stečena prava u skladu s člankom 23. Direktive 2005/36/EZ.

Ako vaša potvrda o osnovnoj medicinskoj izobrazbi koju je izdala država EGP-a ili Švicarska nije u skladu s odredbama Direktive 2005/36/EZ, može postojati mogućnost neautomatskog priznavanja u skladu sa § 5a ÄrzteG 1998. U takvim slučajevima , obratite se timu za međunarodne poslove Austrijskog liječničkog zbora na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pogledajte podatke za kontakt pod 8.

3.1.2. Radi kao liječnik opće medicine

Za obavljanje poslova liječnika opće medicine potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

 • Osnovno medicinsko obrazovanje koje se priznaje u Austriji (vidi 3.1.1.) i
 • Dokaz o osposobljavanju koji je izdala zemlja EGP-a ili Švicarska za osposobljavanje za liječnika opće prakse u skladu s Dodatkom V, br. 5.1.4 Direktive 2005/36/EZ,
  • odnosno dokaz/diplomu o završenoj izobrazbi liječnika opće medicine i
  • eine von der zuständigen Behörde des Ausbildungsstaates ausgestellte Bescheinigung der EUKonformität der absolvierten Ausbildung gemäß Artikel 28 der Richtlinie 2005/36/EG oder erworbener Rechte gemäß Artikel 30 der Richtlinie 2005/36/EG.

Ako vaša potvrda o osposobljavanju za osposobljavanje u općoj medicini koju je izdala država EGP-a ili Švicarska nije u skladu s Direktivom 2005/36/EZ, možda postoji mogućnost neautomatskog priznavanja u skladu sa § 5a ÄrzteG 1998. U takvim slučajevima, obratite se timu za međunarodne poslove Austrijskog liječničkog zbora na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pogledajte podatke za kontakt pod 8.

3.1.3. Radi kao specijalist u posebnom području

Za obavljanje samostalne djelatnosti liječnika specijalista potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

 • Osnovno medicinsko obrazovanje koje se priznaje u Austriji (vidi 3.1.1.) i
 • Dokaz o osposobljavanju koji je izdala zemlja EGP-a ili Švicarska za osposobljavanje za liječnika specijalista iz posebnog predmeta u skladu s Dodatkom V. br. 5.1.2 i 5.1.3 Direktive 2005/36/EZ
  • odnosno dokaz/diploma o završenom školovanju za specijalista i
  • potvrdu izdanu od strane nadležnog tijela države osposobljavanja kojom se potvrđuje EU sukladnost završenog osposobljavanja u skladu s člankom 25. Direktive ili stečena prava u skladu s člankom 23. ili člankom 27. Direktive 2005/36/EZ.

Ako vaša potvrda o specijalističkom medicinskom obrazovanju koju je izdala država EEA ili Švicarska nije u skladu s Direktivom 2005/36/EZ ili nije navedena u Dodatku V, br. 5.1.3. smjernica, može postojati mogućnost neautomatskog priznavanja u skladu sa § 5a ÄrzteG 1998. U takvim slučajevima, obratite se timu za međunarodne poslove Austrijskog liječničkog zbora na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pogledajte podatke za kontakt pod 8.

3.2. Završena obuka izvan EGP-a i priznata u zemlji EGP-a/Švicarska

Ako ste završili medicinsku izobrazbu izvan EGP-a ili Švicarske i vaša je izobrazba već priznata od strane države EGP-a ili Švicarske, potreban je sljedeći dokaz o osnovnoj izobrazbi (vidi 3.2.1.) ili o izobrazbi da postanete liječnik Općenito praktičar i/ili specijalist (vidi 3.2.2.):

3.2.1. Rad kao liječnik pripravnik (doctor in training)

Ako je vaša potvrda o osposobljavanju za osnovno medicinsko osposobljavanje koju je izdala država izvan EGP-a priznata od strane države EGP-a ili Švicarske u skladu s člankom 2. stavkom 2. Direktive 2005/36/EZ i tamo imate pravo samostalno obavljati liječničku profesiju i može dokazati najmanje 3 godine stvarne i zakonite medicinske aktivnosti (prema članku 3 (3) Direktive 2005/36/EC) u ovoj zemlji, vaše osposobljavanje može biti moguće prema § 4 § 5a Abs 6 ÄrzteG 1998 ( neautomatsko priznavanje diploma trećih zemalja) biti priznato. U takvim slučajevima obratite se timu za međunarodne poslove Austrijskog liječničkog zbora na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pogledajte podatke za kontakt pod 8. Ako ne ispunjavate uvjete za priznavanje prema § 5a stavak 6 ÄrzteG 1998, tj. vaša diploma nikada nije bila priznata u državi EEA ili Švicarskoj, i/ili imate potrebne tri godine liječničke prakse prema članku 3 (3 ) direktive 2005/36/EZ u zemlji priznavanja, svoju diplomu morate potvrditi na austrijskom sveučilištu, tj. učiniti je ekvivalentnom. (Vidi 3.3.)

3.2.2. Radi kao liječnik opće medicine ili kao specijalist

Ako je vaša potvrda o osposobljavanju koju je izdala zemlja izvan EGP-a za obuku iz opće medicine ili iz posebnog predmeta priznata u zemlji EGP-a ili Švicarskoj, tamo vam je dopušteno raditi kao samozaposleni liječnik opće prakse ili specijalist. kvalificirani liječnik i vi može dokazati najmanje 3 godine stvarne i zakonite medicinske prakse (prema članku 3. stavku 3. Direktive 2005/36/EZ), vaše osposobljavanje može biti moguće prema § 5a stavku 6. Zakona o liječnicima iz 1998. (neautomatsko priznavanje diplome trećih zemalja) se priznaju. U takvim slučajevima obratite se timu za međunarodne poslove Austrijskog liječničkog zbora na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pogledajte podatke za kontakt pod 8. Ako ne ispunjavate ove uvjete, imate mogućnost - nakon nostrifikacije ili priznavanja vašeg studija u Austriji - podnijeti zahtjev za priznavanje vaših prethodnih razdoblja obuke preko komisije za obuku ÖÄK-a u skladu sa § 14 ÄrzteG 1998 (vidi https://www.aerztekammer.at/ausbildung-im-ausland-anrechnung).

3.3. Završio obuku u trećoj zemlji

Jeste li završili medicinsku obuku u trećoj zemlji i ispunjavate li uvjete pod 3.2. Ako zahtjevi opisani za priznavanje u skladu s Odjeljkom 5a (6) Medicinskog zakona iz 1998. nisu ispunjeni, sljedeće se primjenjuje na priznavanje potvrda o medicinskom obrazovanju stečenih u trećoj zemlji (tj. izvan EGP-a/Švicarske):

3.3.1. Nostrifikacija studija medicine

Osobe koje su završile studij medicine izvan područja EGP-a moraju najprije nostrificirati svoju diplomu na austrijskom sveučilištu, tj. izjednačiti je prije nego što budu upisane u popis liječnika i započnu liječnički rad u Austriji. U Austriji su medicinska sveučilišta (Beč, Graz ili Innsbruck) odgovorna za postupak nostrifikacije. Specifične informacije o postupku nostrifikacije mogu se pronaći na web stranicama medicinskih sveučilišta ili im se može pristupiti izravno s medicinskih sveučilišta (vidi 10. za kontakte). Zahtjev za nostrifikaciju na Medicinskom sveučilištu u Beču mora biti popraćen dokazom o potrebi nostrifikacije u skladu sa § 90. stavak 1. Zakona o sveučilištima iz 2002. (UG 5 2002.) BGBI I 2002/120 s izmjenama i dopunama BGBI I 2021/93. Izdaje ga Austrijska liječnička komora (vidi 3.3.2).

3.3.2. Potvrda o potrebi za nostrifikacijom u skladu s člankom 90. stavkom 1. UG 2002.

Za izdavanje odgovarajuće svjedodžbe za podnošenje Medicinskom sveučilištu u Beču, dokaz o završenom medicinskom studiju iz treće zemlje na izvornom jeziku u obliku ovjerene kopije i ovjerenog prijevoda, životopis (uključujući trenutnu poštansku adresu ) i dokaz o identitetu (putovnica, itd.) Austrijskom liječničkom zboru, Tim za međunarodne poslove, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3.3.3. Obavljanje medicinskog posla

Čim završite nostrifikaciju i odgovarajuća obavijest bude dostupna, možete biti upisani na popis liječnika u Austriji i možete početi raditi kao liječnik na usavršavanju (vidi 4. ).

3.3.4. Kredit za inozemna razdoblja obuke

Ako ste već završili razdoblja usavršavanja u inozemstvu (npr. u sklopu školovanja za liječnika specijalista ili za liječnika opće prakse), to vam se može priznati nakon nostrifikacije podnošenjem zahtjeva komisiji za usavršavanje Austrijskog liječničkog zbora. Odgovarajuće svjedodžbe i dokazi moraju se dostaviti u originalu, a komisija za osposobljavanje provjerit će ih u skladu s austrijskim propisima o medicinskom osposobljavanju. U svakom slučaju, ispit za doktora opće prakse ili specijalista je obavezan i mora se položiti prije stjecanja odgovarajuće diplome. Opće informacije o priznavanju inozemnih razdoblja usavršavanja, austrijski propisi o usavršavanju liječnika i odgovarajući obrazac za prijavu dostupni su na https://www.aerztekammer.at/ausbildung-im-ausland-anrechnung.

4. Upis u imenik liječnika

Zbog odredaba članka 27. paragrafa 2. Zakona o liječništvu iz 1998., svaki liječnik je dužan biti upisan u popis liječnika koji vodi Austrijska liječnička komora prije nego što počne liječnički rad u Austriji.

4.1. Potrebni dokumenti i prijava

Za registraciju su obično potrebni sljedeći dokumenti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici i, ako je potrebno, u njemačkom ovjerenom prijevodu:

 • Dokaz o državljanstvu (npr. dokaz o državljanstvu, putovnica, osobna iskaznica)
 • Državljani zemalja koje nisu članice EU/EEA (državljani trećih zemalja)
  • Dokaz o zakonitom boravku u cijeloj Njemačkoj (dozvola boravka/dozvola za nastanjivanje ili status osobe s pravom na azil ili supsidijarnu zaštitu prema Zakonu o azilu) s kojim je povezano pravo na samozapošljavanje ili neovisan rad (slobodan pristup tržištu rada)
 • Vjenčani list, ako je primjenjivo (ako se vaše ime u međuvremenu promijenilo)
 • Potvrda o dobrom stanju iz onih zemalja u kojima ste radili kao liječnik više od 6 mjeseci u zadnjih 5 godina. Uvjerenje o dobrom stanju ne smije biti starije od tri mjeseca u trenutku upisa za upis u imenik liječnika.
 • Policijsku potvrdu/izvadak iz kaznene evidencije iz vaše matične/zemlje podrijetla i onih zemalja u kojima ste boravili više od 6 mjeseci u zadnjih 5 godina. Uvjerenje o dobrom vladanju ili izvadak iz kaznene evidencije ne smije biti stariji od tri mjeseca u trenutku upisa za upis u imenik liječnika.
 • Zdravstveno uvjerenje kojim se potvrđuje tjelesna i psihička sposobnost za obavljanje liječničke djelatnosti. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti mora ispuniti liječnik opće medicine ovlašten za samostalan rad, specijalist interne medicine ili liječnik medicine rada ili doktor medicine. Ako se potvrda ne izdaje u Austriji, potrebno je priložiti potvrdu nadležnog tijela da je liječnik koji izdaje potvrdu ovlašten za samostalan rad. Lječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju ne smije biti starije od tri mjeseca u trenutku upisa za upis u imenik liječnika.
 • Dokazi o osposobljavanju kako je navedeno pod 3. Posebni zahtjevi za obavljanje profesije (zahtjevi za medicinsko osposobljavanje), ako je potrebno, obavijest o nostrifikaciji od austrijskog medicinskog sveučilišta
 • Ugovor o radu/potvrda poslodavca/upućivanje na rad ili obavijest liječniku u ispostavi ili specijalizantu
 • 1 fotografija za putovnicu (obratite pozornost na trenutne kriterije fotografije za putovnicu, dostupni na www.oesterreich.gv.at)
 • Dokaz o dovoljnom znanju njemačkog jezika (vidi dolje)
 • Ako namjeravate raditi kao slobodni djelatnik (također kao liječnik specijalizant), potrebno je dostaviti dokaz o postojanju osiguranja od profesionalne odgovornosti kod osiguravatelja ovlaštenog za poslovanje u Austriji u skladu sa § 52d ÄrzteG 1998 (vidi također 4.3.)

PRIMJENA

Zahtjev za upis u imenik liječnika podnosi se Austrijskom liječničkom zboru. Ako imate bilo kakvih pitanja o upisu u popis liječnika, djelatnici dotične državne liječničke komore u vašoj saveznoj državi rado će vas savjetovati u sklopu usluge za svoje (buduće) članove. Kontakt podaci državnih liječničkih udruga nalaze se pod 9.

4.2. Dokaz o dovoljnom znanju njemačkog jezika

Dovoljno znanje njemačkog jezika dokazuje se uspješno položenim jezičnim testom.

Jezični ispit može se izostaviti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta za dokaz dovoljnog znanja njemačkog jezika:

 • tri godine profesionalnog iskustva njemačkog govornog područja u zdravstvenom sektoru
 • Svjedodžba o maturi na njemačkom jeziku ili slična i ekvivalentna svjedodžba o maturi
 • završila studij njemačkog jezika
 • Medicinska obuka i zdravstveni ili specijalistički pregledi u zemljama njemačkog govornog područja
 • uspješno završio studij njemačkog jezika
 • Sličan i ekvivalentan ispit iz njemačkog u inozemstvu, u zemlji u kojoj je njemački službeni jezik

Ako nijedna od navedenih iznimki nije primjenjiva, ispit iz jezika mora se polagati na Austrijskoj liječničkoj akademiji.

Uz prijavu za jezični ispit potrebno je priložiti potvrdu o uspješno položenom njemačkom jeziku razine težine C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe. Valjanost takve jezične potvrde ograničena je na deset godina.

Ako imate pitanja o dokazu o poznavanju njemačkog jezika, obratite se Austrijskoj liječničkoj akademiji:

Žena Dragana Vasilić – Tel: 0043-1-512 63 83 DW 34, E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

4.3. Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Prema § 52d ÄrzteG 1998, samostalni medicinski rad (liječnici u privatnoj praksi, liječnici specijalizirani) može se preuzeti samo nakon sklapanja i dokaza o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod osiguravatelja ovlaštenog za poslovanje u Austriji. Zakonsko osiguranje od odgovornosti mora uključivati ​​minimalnu osiguranu svotu od 2 milijuna eura za svaki osigurani slučaj koji je uzrokovan liječničkom praksom. Najveća granica odgovornosti ne smije biti manja od peterostruke minimalne svote osiguranja po jednogodišnjem razdoblju osiguranja za grupnu praksu u pravnom obliku GmbH ili tri puta minimalne svote osiguranja za druge slobodne medicinske djelatnosti. Zaposleni liječnici koji obavljaju samostalne (sekundarne) medicinske poslove (npr. izrada privatnih izvješća, rad na temelju ugovora o djelu ili ugovora o djelu) također su dužni prije stupanja na rad sklopiti i dokazati osiguranje od odgovornosti.

Iznimke postoje ukoliko već postoji drugo osiguranje od odgovornosti (npr. zbog obavljanja djelatnosti sudskog vještaka). Dotično osiguravajuće društvo mora poslati obavijest izravno Liječničkoj komori koristeći obrazac “Obavijest o osiguranju od profesionalne odgovornosti prema § 52d ÄrzteG 1998”.

5. Medicinske djelatnosti u okviru slobode pružanja usluga u skladu sa § 37 ÄrzteG 1998

5.1 Općenito i zahtjevi

Državljani države potpisnice EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji zakonito obavljaju liječničku praksu u nekoj od drugih država potpisnica EGP-a ili Švicarske Konfederacije mogu raditi iz svog stranog mjesta rada ili mjesta rada u Austriji (s odgovarajućim profesionalnim nazivom „Doktor za liječnik opće prakse” ili “specijalist”) postati aktivan kao liječnik. Usluga se pruža ako je medicinska djelatnost privremena i povremena, što se mora procijeniti u pojedinačnom slučaju, posebno na temelju trajanja, učestalosti, redovitog ponavljanja i kontinuiteta medicinske djelatnosti (npr. posjete ili kratkotrajne zamjene liječnik s licencom u Austriji). Ako se u Austriji osniva zasebno poslovno sjedište ili mjesto rada, više se ne može pretpostaviti da će djelatnost biti samo privremena i povremena. Stoga je preduvjet da

 • za namjeravanu medicinsku djelatnost nije potrebna vlastita praksa u Austriji,
 • usluge se ne ostvaruju u radnom odnosu,
 • nije namjera redovito ponavljanje ove aktivnosti,
 • djelatnost se obavlja iz stranog stručnog sjedišta ili mjesta zaposlenja.

Djelatnost pružanja besplatnih usluga može se preuzeti samo nakon prethodne pismene obavijesti Austrijskom liječničkom zboru o namjeravanoj aktivnosti. Uz ovu obavijest potrebno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike dolje navedenih dokumenata. Ako je potrebno, dokumente na stranom jeziku potrebno je dostaviti u obliku ovjerenog prijevoda (prijevod je potrebno dostaviti iu izvorniku ili kao ovjerenu presliku).

5.2 Potrebni dokumenti

 • Potvrda nadležnog tijela u vašoj domovini ili zemlji podrijetla, koja dokazuje da ste zakonito osnovani za obavljanje željene profesije kao liječnik opće prakse ili specijalist te da vam nije dopušteno obavljati liječničku profesiju u trenutku podnošenja potvrde , čak ni privremeno, nije zabranjeno.
 • Izvadak iz kaznene evidencije onih zemalja u kojima ste boravili ili radili duže od 6 mjeseci u zadnjih 5 godina (izvadak ne smije biti stariji od 3 mjeseca u trenutku prijave);
 • Izvadak iz disciplinskog registra (Certificate of Good Standing) zemlje u kojoj zakonito boravite ili obavljate svoju liječničku profesiju (certifikat ne smije biti stariji od tri mjeseca u trenutku upisa);
 • Dokaz o državljanstvu, putovnica, osobna iskaznica
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti.
 • Dokaz o postojanju osiguranja od profesionalne odgovornosti kod osiguravatelja ovlaštenog za poslovanje u Austriji u skladu sa § 52d ÄrzteG (vidi također 4.2.)
 • amoizjava o znanju njemačkog jezika potrebnog za obavljanje profesije.

5.3 Prekogranična aktivnost u Austriji s kvalifikacijom liječnika hitne pomoći

Liječnici hitne pomoći koji namjeravaju obavljati prekogranične aktivnosti u Austriji mole se da kontaktiraju izravno Austrijsko liječničko društvo kako bi provjerili ekvivalentnost svoje edukacije liječnika hitne pomoći ili da pošalju svoje dokumente izravno Austrijskom liječničkom zboru (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

Pružatelji usluga prema § 37 Zakona o liječnicima iz 1998. upisuju se u popis liječnika i pri pružanju usluga podliježu odredbama Zakona o liječnicima. Ostvarivanje slobode pružanja usluga ograničeno je na godinu dana; nakon toga produljenje registracije kao neovisnog pružatelja usluga mora se pismeno prijaviti Austrijskom liječničkom zboru.

Obavijest o privremenom pružanju usluga
Obavijest o privremenom pružanju usluga mora se dostaviti Austrijskom liječničkom zboru (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

6. Oglasi za posao / traženje posla

Oglase za posao možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Ako ste zainteresirani za rad kao bolnički liječnik ili liječnik pripravnik, možete se također prijaviti izravno bolničkim vlastima (vidi 11. za adrese). Liječnici pripravnici također imaju priliku izravno se prijaviti institucijama za izobrazbu.

Austrijski propisi o izobrazbi i popis centara za izobrazbu mogu se pronaći na početnoj stranici Austrijskog liječničkog zbora: https://www.aerztekammer.at/zum-ausbildungsstaettenverzeichnis

7. Ugovori o zdravstvenom osiguranju za specijalizirane liječnike

Ugovori o zdravstvenom osiguranju za domaće liječnike: Osnivanje podružnice u Austriji još vam ne daje pravo na izravnu nagodbu s institucijama socijalnog osiguranja (tzv. ugovor o zdravstvenom osiguranju). Specijalisti i liječnici opće prakse prijavljuju svoj interes u tom pogledu odgovarajućem državnom liječničkom zboru. Dodatne informacije o razgranavanju ili osnivanju ordinacije mogu se dobiti od državnih liječničkih udruga (pogledajte 9 za podatke o kontaktu).

8. Savjetodavni

Osoba za kontakt za kvalifikacije EGP-a i trećih zemalja

Mgr. Marlene Breier, BA LL.M
International Affairs Team
Austrian Medical Chamber
Weihburggasse 10-12
A-1010 Wien
Tel: 0043-1-514 06-3552
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mag. Christiane Mihalits
International Affairs Team
Austrian Medical Chamber
Weihburggasse 10-12
A-1010 Wien
Tel: 0043-1-514 06-3551
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kvalifikacije iz trećih zemalja bez EGP reference

Mag. Irene Podest
Team Internationale Angelegenheiten
Austrian Medical Chamber
Weihburggasse 10-12
A-1010 Wien
Tel: 0043-1-51406-3932
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ako ste zainteresirani za osobne konzultacije, možemo vas zamoliti da unaprijed dogovorite individualni termin.

9. Državna liječnička udruženja

Für Fragen zur Eintragung in die Ärzteliste stehen Ihnen vor Ort in ihrem Bundesland die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Landesärztkammern im Rahmen des Services für ihre Mitglieder gerne beratend zur Verfügung.

Medical Chamber for Burgenland
Permayerstraße 3
A-7000 Eisenstadt
Tel: 0043-2682-62521
Ms. Denk, Ext. 11
http://www.aekbgld.at
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Medical Chamber for Carinthia (Kärnten)
St. Veiter Straße 34
A-9020 Klagenfurt
Tel: 0043-463-5856
Ms. Mag. Krall, Ext. 10
http://www.aekktn.at
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Medical Chamber for Lower Austria (Niederösterreich)
Wipplinger Straße 2
A-1010 Wien
Tel: 0043-1-53751-0
Ärzte Service Center, Ext. 7500
http://www.arztnoe.at
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Medical Chamber for Upper Austria (Oberösterreich)
Dinghoferstraße 4
A-4010 Linz
Tel: 0043-732-778371-0
Ms. Stieringer, Ext. 252
Ms. Hufnagl, Ext. 286
http://www.aekooe.or.at
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Medical Chamber for Salzburg
Faberstraße 10
A-5020 Salzburg
Tel: 0043-662-871327
Ms. Barbeck, Ext. 151
http://www.aeksbg.at
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Medical Chamber for Styria (Steiermark)
Kaiserfeldgasse 29
A-8011 Graz
Tel: 0043-316-8044-0
http://www.aekstmk.or.at
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Medical Chamber for Tyrol (Tirol)
Anichstraße 7/IV
A-6010 Innsbruck
Tel: 0043-512-52058-0
Ms. Jais, Ext. 124, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ms. Garber, Ext. 136, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fr. Prugg, Ext. 182, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Medical Chamber for Vorarlberg
Schulgasse 17
Postfach 206
A-6850 Dornbirn
Tel: 0043-5572-21900-0
Ms. Zelzer, Ext. 31, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ms. Stockklauser, Ext. 29, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.aekvbg.at
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Medical Chamber for Vienna (Wien)
Weihburggasse 10-12
A-1010 Wien
Tel: 0043-1-51501-0
Fr. Buchinger, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fr. Stevic, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Fr. Will, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.aekwien.at
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

10. Kontakt podaci medicinskih sveučilišta

Medical University Vienna
Währinger Straße 25a
A-1090 Wien

Contact person:
AR Silvia Hudec
Tel: 0043-1-40160-21016
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Podaci o nostrifikaciji:
https://www.meduniwien.ac.at/web/studium-weiterbildung/nostrifizierung

 

Medical University Graz
Harrachgasse 21/II
A-8010 Graz

Contact person:
Christina Bischof, MBA MSc
Tel: 0043-316-385-73664
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Information concerning Nostrifizierung:
http://www.medunigraz.at/humanmedizin/nostrifizierung

 

Medical University Innsbruck
Fritz-Pregl-Str. 3, 4th Floor
6020 Innsbruck

Contact person:
Sabine Oberleiter
Tel: 0043-512 9003-70052
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Information concerning Nostrifizierung:
https://www.i-med.ac.at/studium/services/nostrifizierungsablauf.html

11. Bolnička operativna poduzeća

Vienna (Wien)
Wiener Gesundheitsverbund
Thomas-Klestil-Platz 7/1
A-1030 Wien
Tel: 00431/40409 0
https://karriere.gesundheitsverbund.at/

Burgenland
Burgenländische Krankenanstalten GmbH
Josef Hyrtl-Platz 4
A-7000 Eisenstadt
Tel: 00435 7979/30000
https://www.krages.at/ausbildung-und-karriere/joblink.html

Carinthia (Kärnten)
Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft
St. Veiter Straße 34
A-9020 Klagenfurt
Tel: 0043463/55212-0
https://karriere.kabeg.at/Jobs

Lower Austria (Niederösterreich)
NÖ Landesgesundheitsagentur
Stattersdorfer Hauptstraße 6/C
A-3100 St. Pölten
Tel: 00432742/313813
https://www.landesgesundheitsagentur.at/karriere-1/karriere-in-den-noe-kliniken-pflegebetreuungs-und-foerderzentren

Upper Austria (Oberösterreich)
Oberösterreichische Gesundheitsholding
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz
Tel: 004350/55460-0
https://www.ooeg.at/karriere

Salzburg
SALK-Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft m.b.H.
Müllner Hauptstraße 48
A-5020 Salzburg
Tel: 004357255-0
https://salk.at/bewerbung/

Styria (Steiermark)
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.
Stiftingtalstr. 4-6
A-8036 Graz
Tel: 0043316/340-0
https://www1.kages.at/jobs-bildung

Tyrol (Tirol)
Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH (TILAK)
Anichstraße 35
A-6020 Tirol
Tel: 004350/504-0
https://karriere.tirol-kliniken.at/page.cfm?vpath=index

Vorarlberg
Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft m.b.H.
Carinagasse 41
A-6800 Feldkirch
Tel: 00435522/303-5000
https://www.landeskrankenhaus.at/karriere/stellenangebote/stellen-landeskrankenhaeuser#editor1

Carebolero®

© Carebolero. All rights reserved.