Germany - Austria - Switzerland

Nostrifikacija za medicinske sestre

Informirajte se o postupku nostrifikacije medicinskih sestara i/ili njegovateljica.

1. Priznanje

1.1 Opći postupak priznavanja

Preduvjet za priznavanje određenih nemedicinskih zdravstvenih zanimanja u Federalnom ministarstvu za socijalna pitanja, zdravstvo, skrb i zaštitu potrošača:

 • Uspješno ste završili obuku u državi članici EU-a, u državi potpisnici EGP-a ili u Švicarskoj Konfederaciji i imate diplomu, potvrdu o ispitu ili drugi dokaz o kvalifikaciji iz te države ili
 • Imate diplomu iz treće zemlje i ovlašteni ste za obavljanje odgovarajuće zdravstvene profesije u državi članici EU-a, u državi članici EGP-a ili u Švicarskoj Konfederaciji te imate dokaz o najmanje tri godine zakonite i relevantne profesionalne djelatnosti na suverenom teritoriju ove države.

Koja su zdravstvena zanimanja obuhvaćena možete vidjeti u priloženom informativnom listu: Priznavanje određenih nemedicinskih zdravstvenih profesija

Informacije o priznavanju i dokumentima koji su potrebni možete pronaći u opisu poslova: Profesije od A do Z

1.2 Skraćeni postupak priznavanja (One-Stop)

Skraćeni postupak (one-stop) je najbrži način za priznavanje zdravstvene profesije u Austriji. Profesionalno priznanje dobit ćete u roku od nekoliko sati. Saznajte je li vaša obuka navedena na popisu za provjeru i pod navedenim dokazom o kvalifikaciji. Ako osposobljavanje koje se priznaje nije na popisu, stručna sprema se ne može priznati u skraćenom postupku (one-stop).

Skraćeni postupak priznavanja (one-stop) ostaje obustavljen do daljnjega. Promet fizičkih stranaka moguć je samo uz dogovor (telefonom ili e-mailom) sa službenikom (vidi dolje) uz ponošenje i nošenje zaštitne maske FFP2. Molim bez suputnika. Zahtjevi za priznavanje mogu se podnijeti pisanim putem poštom

2. Nostrifikaciju

Utvrđivanje istovjetnosti kvalifikacija za osposobljavanje izvan države članice EU-a, države članice EGP-a ili Švicarske. Ovisno o zdravstvenoj struci, odgovorna su austrijska sveučilišta primijenjenih znanosti ili lokalni ured pokrajinske vlade.

Informacije o nostrifikaciji možete pronaći pod: Nostrifikacija pojedinih nemedicinskih zdravstvenih zanimanja

3. Primjena

Za profesionalno priznavanje u određenim nemedicinskim zdravstvenim profesijama zahtjev se mora podnijeti putem osobno potpisanog zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti osobno u radno vrijeme službe, poštom ili elektroničkim putem Federalnom ministarstvu za socijalna pitanja, zdravstvo, skrb i zaštitu potrošača: Zahtjev za priznanje

Ako se ne može dokazati prebivalište u Austriji, tada je potrebno navesti ovlaštenog primatelja: Ovlaštenje za dostavu

4. Zahtjev za upis mjere naknade u obavijest o priznanju

Za upis u obavijest o priznanju potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • Zahtjev za upis mjere naknade
 • Izvorna obavijest o priznanju
 • Potvrda o završenom tečaju prilagodbe kompenzacijske mjere ili ispitu sposobnosti
 • Navod o adresi stanovanja – prijavnica
 • Kopija putovnice ili osobne iskaznice
 • u slučaju promjene imena odgovarajući dokaz (npr. vjenčani list i sl.)

Potrebno je dostaviti izvornik obavijesti o priznanju. Ostale dokumente (osim preslike putovnice ili osobne iskaznice) potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici (sudski, javnobilježnički ili općinski ured). Predočeni originalni dokumenti bit će odmah vraćeni.

5. Zahtjev za izdavanje duplikata

Za izdavanje druge kopije/duplikata obavijesti dostavite sljedeće dokumente:

 • Zahtjev za izdavanje duplikata
 • Kopija putovnice ili osobne iskaznice
 • u slučaju promjene imena odgovarajući dokaz (npr. vjenčani list i sl.)
 • Angabe einer Wohnanschrift – Meldezettel
 • ako je dostupna, presliku obavijesti o priznanju u to vrijeme

Po završetku postupka naplaćuju se administrativne naknade od oko 50 €.

6. Izdavanje potvrda u smislu Direktive o profesionalnom priznavanju 2005/36/EG

Prilikom priznavanja austrijskog dokaza o kvalifikacijama u inozemstvu, zemlja domaćin može zatražiti potvrdu kako je definirano Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija 2005/36/EZ (certifikat o sukladnosti ili certifikat o razini kvalifikacije kako je definirano u Direktivi o priznavanju stručnih kvalifikacija). Federalno ministarstvo rada, socijalne skrbi, zdravstva i zaštite potrošača na zahtjev izdaje odgovarajuću potvrdu.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • Ispunjen i potpisan zahtjevzahtjev za potvrdu u smislu Direktive 2005/36/EZ, uključujući adresu za dostavu
 • Diploma ili potvrda o uspješno završenoj izobrazbi nemedicinske zdravstvene struke
 • u slučaju promjene imena odgovarajući dokaz (npr. vjenčani list i sl.)
 • Kopija putovnice ili osobne iskaznice

Navedene dokumente (osim preslike putovnice ili osobne iskaznice) potrebno je dostaviti u izvorniku ili kao ovjerenu presliku (ovjerenu kod javnog bilježnika, suda ili općinskog ureda). Neovjerene fotokopije neće se prihvatiti kao dokaz. Izvorni dostavljeni dokumenti bit će vraćeni odmah nakon obrade.

Pošaljite dokumente na:

Federal Ministry for Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection
Radetzkystraße 2
1030 Wien

Vrijeme obrade je cca 2-3 tjedna. Nakon provedenog postupka mogu se očekivati ​​administrativne naknade od oko 60 eura.

7. Izdavanje potvrde o profesionalnom pravu: "potvrda o trenutnom profesionalnom statusu" ili "potvrda o dobrom stanju"

Za potvrde („potvrda o trenutnom radnom statusu“ ili potvrda o dobrom stanju) prema kojima obavljanje profesije nije privremeno ili trajno zabranjeno, obratite se u registar zdravstvenih djelatnika.

8. Informacije iz EU

Detaljne informacije o priznavanju austrijskih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici EU/EEA možete pronaći na web stranici EU.

9. Vremena kontakta i servisa

Kontakt informacije u području "stručno priznavanje nemedicinskih zdravstvenih profesija"

Federal Ministry for Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection
Bundesamtsgebäude
Abteilung VI/A/2, 2. Stock
Standort Radetzkystraße 2
A-1030 Wien

servisna vremena

 • Opći postupak priznavanja:
  Ponedjeljak, utorak, četvrtak (osim državnih praznika, 24. i 31. prosinca)
  8.30 do 11.30

 • Skraćeni postupak priznavanja (one-stop): obustavlja se do daljnjeg.
  Zahtjevi za priznavanje i dalje se mogu podnijeti pisanim putem poštom.
  Ponedjeljak (osim državnih praznika, 24. i 31. prosinca)
  8.30 do 11.30

10. Tko je odgovoran za mene?

Dodijeljeni su abecednim redom. Kontakt osobu možete pronaći po prvom slovu prezimena.

A-E, K: RegRätin Silvia MATEJKA, ZiNr: 2K07, Tel. +43-1/711 00-64 4686
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

F-J, L: RegRätin Mag.a Ursula SZABO-GAL, Zi.Nr: 2L07, Tel. +43-1/711 00-64 4140
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O-R, M: ADir.in Petra KREIMEL, Zi.Nr: 2K04, Tel. +43-1/711 00-64 4380
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S-Z, N: MinRat Gerald TATZER-SCHMID, Zi.Nr: 2J01, Tel. +43-1/711 00-64 4128
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Oberrätin Dr.in Anna KONDOR-PETERS, ZiNr: 2K09, Tel. +43-1/711 00-64 4645
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


izvor: Federalno ministarstvo za socijalna pitanja, zdravstvo, skrb i zaštitu potrošača

Svi jezici osim njemačkog su automatski prijevodi.

Carebolero

© Carebolero. All rights reserved.